Acad. Ilija Mamuzic, Prof. Prof. h. c. D. Sc. D. h. c.


 • jedini objavio povijest 6000 godina metalurgije na tlu Hrvatske
 • 1.6.1991. – iz Odjela Instituta za metalurgiju Sisak pravno utemeljio samostalni Metalurški fakultet kao sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu
 • sudjelovao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u obrazovanju 47 generacija studenata (1963. – 2010.)
 • 6.4.1992. – na nacionalnoj razini utemeljio Hrvatsko metalurško društvo
  • član Društva (1960. – danas)
  • predsjednik Društva (1978. – danas)
 • 1993. – utemeljio međunarodni Simpozij “Materijali i metalurgija”; cca 10000 sudionika iz 50-ak država; objavljeno 16 Zbornika sažetaka s cca 7000 sažetaka
  • predsjednik znanstvenih i organizacijskih odbora svih simpozija (1993. – danas)
 • glavni i odgovorni urednik časopisa Metalurgija (1985. – danas)
  • objavio Bibliografiju časopisa Metalurgija 1962. – 2022. uz prikaz 3008 radova od 3558 autora/koautora

E-pošta: Ilija.Mamuzic[et]public.carnet.hr


©2021. Ilija Mamuzić. Sva prava pridržana